08 juillet à 10h00


Événements

Campusfest

Am Montag, den 8. Juli, organisiert das Schülercomitée vum LAML an Zesummenarbecht mat de Schülervertriedungen vun Athenée a Lycée Michel Rodange ab 10 Uhr e Campusfest am Schulhaff an de Sporthallen.